Twój koszyk jest pusty
MARKEN

Licencja

Producent

Funkcjonalność

informacja: Ochrona antywirusowa
informacja: Antyspyware
informacja: Ochrona WWW
informacja: Kontrola rodzicielska
informacja: Zapora sieciowa
informacja: Ochrona przed spamem
informacja: Ochrona poczty
informacja: Zabezpieczenie antykradzieżowe
informacja: Ochrona Androida / Pc / Mac
informacja: Szyfrowanie i trwałe kasowanie plików
informacja: Ochrona sieci społecznościowych
informacja: Ochrona bankowości
informacja: Menedżer haseł

System operacyjny

Polityka prywatności i wykorzystaniaplików cookies w serwisach internetowych należących do Marken SystemyAntywirusowe

 

MarkenSystemy Antywirusowe -  przywiązuje szczególną wagę doposzanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach :

·        emarken.pl

·        bitdefender.emarken.pl

·        bitdefender.pl

·        eset-24.pl

Gromadzeniedanych

Zgodnie z przyjętą praktyką większościserwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądajątreści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane sąpoprzez adresy URL.

Wykorzystywaniedanych

Zebrane logi przechowywane są w celuadministrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu,poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami MarkenSystemy Antywirusowe. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomocw administrowaniu.

MechanizmCookies na stronach internetowych Marken Systemy Antywirusowe

Pliki Cookies stosowane w serwisachnależących do Marken Systemy Antywirusowe nie przechowujążadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są dopodtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są pozamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersjijęzykowej serwisu.

Czym sąpliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji,zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowepamiętają Twoje preferencje.

W jakisposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywaćplików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iżwyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa,utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn MarkenSystemy Antywirusowe, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookiesnależy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępowaćzgodnie z instrukcjami:

·        Internet Explorer

·        Chrome

·        Safari

·        Firefox

·        Opera

Urządzenia przenośne:

·        Android

·        Safari

·        Windows Phone

·        Blackberry


Odnośnikido innych stron

Serwisy należące do MarkenSystemy Antywirusowe zawierają odnośniki do innych stron WWW. MarkenSystemy Antywirusowe nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązującena tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się zpolityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczytylko serwisów WWW należących do Marken Systemy Antywirusowe.

StatystykiGoogle Analytics

Ruch na stronach serwisu jestmonitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzeniedanych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając zestron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analyticsw celach tu opisanych.

 

Polityka prywatności i wykorzystaniaplików cookies w serwisach internetowych należących do Marken SystemyAntywirusowe – ważna od 25 maja 2018r.

Właścicielemi administratorem serwisu jest firma MarkenSystemy Antywirusowe

Na niniejszej stronie internetowejudostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nieobowiązuje niniejsza polityka. Firma MarkenSystemy Antywirusowe -  nie ponosiodpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tychstronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisachwww

MarkenSystemy Antywirusowe -  przywiązuje szczególną wagę doposzanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach :

·        emarken.pl

·        bitdefender.emarken.pl

·        bitdefender.pl

·        eset-24.pl

 

 

Dane Osobowe :

Administratordanych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni ( 81-369) , przy ulicy ul. JanaHieronima Derdowskiego 7.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

MarkenSystemy Antywirusowe, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych,wskazując następujące dane kontaktowe:

·        Telefon: +48 58 573 51 51

·        E-mail: kontakt@marken.com.pl  

MarkenSystemy Antywirusowe - przetwarza dane osobowe w zakresieniezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektronicznąoraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi RozporządzeniaRODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

MarkenSystemy Antywirusowe -  zbiera daneosobowe na potrzeby:

·        rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,

·        świadczenia pomocy technicznej,

·        organizacji wydarzeń i szkoleń,

·        udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,

·        wysyłki newsletterów.

Dane osobowe są przekazywane podmiotomwspółpracującym z Marken Systemy Antywirusowe (producenci idostawcy oferowanych rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdywymagają tego przepisy prawa.

Poprawnośćgromadzonych danych

MarkenSystemy Antywirusowe-  informuje osoby, których dane dotyczą, oprawie:

·        Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,jeżeli są nieprawidłowe,

·        Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),

·        Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·        Ograniczenia przetwarzania,

·        Przenoszenia danych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – PrezesaUrzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych naruszaprzepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

·        do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania,sprostowania oraz żądania usunięcia.

Gromadzeniedanych

Zgodnie z przyjętą praktyką większościserwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądajątreści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane sąpoprzez adresy URL.

Wykorzystywaniedanych

Zebrane logi przechowywane są w celuadministrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu,poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami MarkenSystemy Antywirusowe. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomocw administrowaniu.

 

Mechanizm Cookiesna stronach internetowych
Marken Systemy Antywirusowe


Dane ocharakterze nieosobowym

MarkenSystemy Antywirusowe -  jest zobowiązana do ochrony prywatności tegoserwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższychserwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookieswykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (plikiCookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniejwybranej wersji językowej serwisu.

Czym sąpliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji,zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowepamiętają Twoje preferencje.

W jakisposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywaćplików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iżwyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa,utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn MarkenSystemy Antywirusowe, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookiesnależy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępowaćzgodnie z instrukcjami:

·        Internet Explorer

·        Chrome

·        Safari

·        Firefox

·        Opera

Urządzenia przenośne:

·        Android

·        Safari

·        Windows Phone

·        Blackberry


Odnośnikido innych stron

Serwisy należące do Marken SystemyAntywirusowe zawierają odnośniki do innych stron WWW. Marken SystemyAntywirusowe nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatnościobowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony,zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza politykaprywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Marken SystemyAntywirusowe.

StatystykiGoogle Analytics

Ruch na stronach serwisu jestmonitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzeniedanych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając zestron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analyticsw celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującejpolityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższegozapisu.

NiniejszaPolityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

NEWSLETTER

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach:

imię:
e-mail:
Rezygnuję